klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


Nabídka pro dospělé i děti na šk. rok 2011/2012

Naše aktivity a kurzy vedou vždy jen profesionálové. Spolupracujeme s lékaři, specializovanými odborníky, pedagogy, tanečníky, výtvarníky, lektory MŠMT, zaškolenými pracovníky. Jsme rádi, že Vám tak můžeme nabídnout kvalitní trávení volného času pro Vás i Vaše děti, Váš osobní růst.

-----------------------------------------------------

Služby pro veřejnost:

klub malých dětí Lumek

  • V Dobřichovicích a na Mořince 7.30 – 17 h
  • ucelený vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let
  • oddělené činnosti pro starší děti v minitřídičce

Pidilidi – hlídání nejen dětí 24 hodin denně - po individ. domluvě – kontakt www.ilumen.cz

 -----------------------------------------------------

Pravidelné kurzy pro děti ve šk. roce 2011/12:

1.       Kurz pro předškoláky, děti s dokladem školní docházky

         -  úterý 15 – 16 hodin, 1. stupeň ZŠ Dobřichovice. Mgr. Jana Doksanská

         -  od 27. 9. 11

         - cena 2000,-Kč na celý šk. rok

2.       Výtvarka s Radkou

        -  pro děti školkové i školního věku

        -  pondělí a pátky odpoledne, výtvarnice Radka Charapovová

        -  přihlášky a cena přímo lektorky – kontakt: 724 810 848, radka.ch@email.cz,

        -  od 3. 10. 11

3.       Angličtina pro nejmenší - vhodné pro děti od 4 let věku bez logopedických obtíží

         -  v Dobřichovicích – Mgr. K. Hejná - Hrátky s AJ v AJ - začátečníci i pokročilejší – úterý 14 - 15h
             cena:1600,- Kč, 2300,- Kč (pololetí)

         -  na Mořince - Mgr. P. Svozílková  - začátečníci – úterý 8.30 – 9.30h, od 27. 9. 11                                              
            cena: 1100,- Kč, 1500,- Kč (pololetí)

4.       Flétnička pro nejmenší v Dobři chovicích

          -  úterý 16 – 17 hodin, vede zkušená učitelka MŠ p. Koldínská, která se hrou na flétnu a dechovými cvičeními s nejmenšími
             zabývá již mnoho let,

          -  od 26. 9. 11,

          -  cena: pro děti to odpoledne v Lumku zdarma, ostatní 700,-Kč/pololetí

5.       Jóga s pohádkou pro nejmenší - cvičení pro zdraví i zábavu (spojeno s výtvarnou aktivitou, pohádkou)

          -  vede Sylva Kautská, vychovatelka klubu Lumek

          -  v Dobřichovicích – čtvrtek 16 – 17 hodin, od 29. 9. 11

          -  na Mořince – středa 16 – 17 hodin, od 28. 9. 11

          -  cena: pro děti to odpoledne v Lumku zdarma, ostatní 700,-Kč/pololetí

6.       Artefiletika s Markétou – aneb výtvarka se zážitkem

         -  na Mořince – úterý 16 – 17 h,

         -  vede Markéta Tejklová, výtvarnice, zlatnice a vychovatelka klubu malých dětí Lumek,

         -  od 27. 9. 11

         -  cena: pro děti to odpoledne v Lumku zdarma, ostatní 700,-Kč/pololetí

7.       Břišní tanečky pro malé holčičky

          -  středa 16 – 17 hodin – „ na začátku protažení, bude probíhat formou básničky a hry, pak se něco málo naučíme a
             koncem hodiny se zase protáhneme a zrelaxujeme, aby tělíčka měla z tance radost, vše odpovídá věku předškolních
             dětí“

          -  vede Eva Benecová přihlášky a cena přímo u letorky, od 27. 9. 11, kontakt: brisni.tanecky@gmail.com, 606892535

------------------------------------------------

Kurzy pro dospělé:

Břišní tance pro dospělé – středa 17 – 18 hodin, vede Eva Benecová - kontakt: brisni.tanecky@gmail.com, 606892535

Ruský jazyk  - výuka i doučování - Mgr. Natálie Koritenská, kontakt: 773 68 96 96, natakoritenska@gmail.com

-------------------------------------------------

Přednášky a jednotlivé akce pro veřejnost:

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ

(díky podpoře města Dobřichovice vstupné symbolické, anotace jednotlivých přednášek na www.ilumen.cz)

Na přihlášky je dobré přihlásit se předem, ale je také možné přijít rovnou….tuto větu prosím v tomto duchu nějak přeformulovat = nějak nemyslím!!!

  1. Úvod do homeopatie –  L. Mutinská

středa 21. 9. 2011 od 17.30h., vstupné 30,- Kč

Na úvodní kurz je možno  dále navázat přednáškami, které budou již více specializované tématicky.

  1. Vývoj řeči u předškolních dětí - Mgr. M. Barchánková, Mgr. M. Vosmiková,

úterý 4. 10. 2011 od 17.30h., vstupné 30,- Kč

  1. První pomoc u dětí – MUDr. Petra Lefflerová

neděle 16. 10. 2011 od 19 h., vstupné 60,-Kč

Pozor! nutno se nahlásit předem, možný počet účastníků max. 10!

  1. Specifika věku dětí od 3 do 6 let věku – Mgr. J. Doksanská

úterý  8. 11. 2011 od 17.30h., vstupné 30,- Kč

  1. rádi bychom zařadili i přednášku o zdravém životním stylu – zatím je v jednání – den a čas uveřejníme na www.ilumen.cz

               (pokud pošlete na info.lumen@seznam.cz kontakty, pošleme vám o přednášce zprávu přímo na mail)

 

DRAKIÁDA – neděle 2. 10. 11 od 16 hodin u zámku v Dobřichovicích – vstup zdarma, podpořeno grantem města Dobřichovice

------------------------------------------------------------------

Připravujeme:

Korálkování  a jiná rukodělná tvorba, Grafomotorika, Dramaťáček, Výtvarné sobotní tvoření pro dospělé – termíny budou zveřejňovány postupně – sledujte www.ilumen. cz

(pokud pošlete na info.lumen@seznam.cz kontakty, pošleme vám zprávu přímo na mail)

--------------------------------------------------------------------


Více informací, kontakty a termíny:

 tel.731488774,info.lumen@seznam.cz