klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


Klub malých dětí Lumek

telefonní číslo - telefon na vychovatelky Lumku (7.30 - 17 hodin) najdete úplně dole na této stránce!!

(další kontakty - dole na této stránce)

  MILÍ DOSPĚLÍ,

-  seznam věcí do Lumku je zveřejněn na stránce "Co s sebou + co je možné nám přinést" 

- aktuální dění ve Zprávičkách + v oddělení Co nás čeká a Co s sebou

- CENÍK + číslo účtu a způsob platby Klubu malých dětí Lumek je uveden na stránce Zápis na školní rok 2010/11

 

Klub malých dětí Lumek:

Lumek je vzdělávací zařízení (ne hlídání) pro malé děti. Pro děti a jejich rodiny vytváříme prostředí „rodinné pohody a důvěry“, které svou srdečností a otevřeností bude dávat pocit bezpečí všem příchozím – bez nadřazenosti, stresu, křiku a chaosu, kde budou rodiče vtaženi do dění klubu, budou moci prožít společné chvíle se svými dětmi, budou mít možnost získat odborné informace o vývoji a výchově svých dětí.

 Kde:

Dobřichovice, domek společnosti JEKA v Palackého ulici č.p. 147

 Program:

·    dopolední program   7.30/8 –  12/12.30 hodin (dle oddělení), odpolední program 12 - 17 hodin

·    vzdělávací program Lumek (program je sestavován na základě RVP pro předškolní vzdělávání, principů programu Škola  

     podporující zdraví Státního zdravotního ústavu, principů osobnostní a sociální výchovy odpovídajícím předškolnímu věku a je

     inspirován koloběhem přírody. kalendářního roku)

 Na co klademe důraz, co je pro nás důležité?

-          rodinná atmosféra, individuální přístup plynoucí z malého kolektivu dětí

Vnímáme každé dítě jako osobitou individualitu, která má své možnosti a potřeby, která si přináší svůj temperament a talenty, která objevuje smysl své životní cesty, která svým tempem vrůstá do vnějšího i vnitřního světa.

-          přijímáme děti i v průběhu roku – hlídáme klidnou adaptaci dítěte

-          slavíme příchody,narozeniny, svátky v roce

-          vstřícnost k rodičům, vzájemná důvěra, vzájemná spolupráce

Otevřenou a komunikativní spolupráci s rodinami dětí považujeme za velmi významný bod. Podstatnou podmínkou přirozeného přechodu dítěte z rodiny do nového kolektivu a naopak je dobrý vztah mezi vychovatelkou a rodiči. Těšíme se na společná setkání a akce, při kterých bude hlavní spíše spoluprožívání určitých situací, než předvádění toho, co se děti naučily, co vyrobily. Rády si také uděláme čas na individuální pohovory, pokud o ně projevíte zájem.

-          zdraví, zdravé vztahy

-          sounáležitost s přírodou, životním prostředím

Chceme rozvíjet vědomý vztah dětí k přírodě a k planetě, na které žijeme.

-          příjemné prostředí

Rády bychom vytvořily pro děti příjemné prostředí, kde budou mít významné místo přírodní materiály a přírodniny. Prostředí, ve kterém zpěv, hudba a tvořivý pohyb bude provázet veškeré činnosti. Děti budou podporovány i ve výtvarné a pracovní činnosti. Své významné místo bude mít i dramatická výchova, která nebude pojímána jako oddělená aktivita, ale bude přirozeně prolínat připraveným programem.

-          rozvoj každé malé osobnosti, rozvoj komunikace

Máme na mysli, že je nezbytné akceptovat přirozený vývoj dítěte – v našem případě specifika předškolního věku. Zjednodušeně lze říci, že vývoj dítěte se nedá urychlit, ale necitlivým zasahováním pouze zpomalit.

Významné místo bychom chtěly vytvořit pro klasickou pohádku, ať vyprávěnou, čtenou, či dramaticky ztvárněnou. Dítě se tak přirozeně učí naslouchání, vnitřní svět a fantazie pracuje naplno. Skrze pohádkové obrazy, které oslovují ty nejhlubší vrstvy osobnosti dítěte, se navíc nenásilně budují pilíře morálních hodnot, rozvíjí se schopnost rozpoznávat souvislosti, které později dítě může využít v  reálných životních situacích.

-          naše sebevzdělávání a profesní růst

 Jaké jsou principy naší práce?

 -         řízená činnost se střídá s volnou hrou dětí, která je pro ně velmi důležitá

-          klademe důraz na klid, pohodu, absenci stresu

-          preferujeme věkově smíšené skupiny

 Ve věkově smíšené skupině je poskytnut široký prostor ve smyslu sociálního učení.

-          činnosti pravidelně opakujeme

-          pokud se dítě nechce zúčastnit společné činnosti, nenutíme je, ale vybízíme v průběhu činnosti k zapojení

Naším cílem je, kromě dalších, smysluplně obohatit denní program dětí, o které se staráme. Jsme si vědomy zodpovědnosti, která s tím souvisí, neboť jako vychovatelky doplňujeme rodinnou výchovu· 

-         důraz na zdraví, zdravé vztahy, rozvoj osobnosti a komunikace

-         možnost nepravidelné docházky

-         pravidelná docházka cenově zvýhodněna 

Stravování:
- svačin a obědy je možné dohodnout v Lumku

Přijetí dítěte:

- věk 2/3 roky – 6 let (odchylky řešíme individuálně), sociální zralost, zdravotní stav, který umožňuje nástup do kolektivu dětí

- děti zapisujeme podle pořadí, v jakém se přihlašují -zapisujeme i náhradníky pro případ, že se uvolní místo

- dovolujeme si vymínit, že sociálně nezralému dítěti bude, po dohodě s rodiči, nástup do klubu Lumek odložen – důvodem je zajištění vhodných podmínek vzdělávání dětí v klubu (sociálně nezralé dítě potřebuje velkou pozornost vychovatele a ten pak nemá prostor na práci s ostatními dětmi)

Jak je v Lumku organizován denní čas?

Orientační rozvržení činností během dopoledne:

8 – 8.30 – volná hra

8.30 – 9.30 – ranní kruh, pohybová hra, svačina

9.30 - 10.15 - řízená činnost - rozdělená na 2 skupiny podle věku a schopností každého dítěte

10.15 – 11.15 – pobyt venku

11.15 – 11.30 – pohádka (čtená / hraná - v závislosti na pobytu venku čas přizpůsobujeme)

11.30 – 12 – herní činnosti

12 - 12.30 - čas na oběd

V případě potřeby jednotlivých dětí – individuální odpočinek kdykoliv během dopoledne.

 

Orientační rozvržení činností během odpoledne

13 - 15 - odpočinek na lůžku -  děti, které nespí si chvíli odpočinou, poslechnou pohádku a mohou si hrát, než se kamarádi probudí (klidové hry pro odpočinek)

15 - 16 - svačina, řízená činnost

16 - 17 - volná hra

Časy jsou orientační, přizpůsobujeme je dětem a počasí :-)

 

Protože si vážíme zdraví všech dětí, prosíme Vás, abyste dítě, které je nastydlé, do kolektivu nevodili. Děkujeme.

 

KONTAKTY

telefony:

klub malých dětí Lumek – Mgr. Hana Tuháčková: 734 483 188 (omluvy, náhrady, odhlašování obědů)

 

vychovatelky klubu malých dětí Lumek (v pracovní době)

- Dobřichovice: 731 341 809

- Mořinka: 731 959 636

 

o.s. Lumen – Mgr. Renáta Bartoníčková: 731 488 774

 

mailové adresy:

Lumen: info.lumen@seznam.cz

Lumek: info.lumek@seznam.cz

 

 

Spolupracujeme s odborníky:

 

Během roku spolupracujeme s klinickou logopedkou Mgr. Martinou Barchánkovou, která 2x ročně provádí logopedickou depistáž (sondu) mezi dětmi a kontroluje, zda se jejich řeč vyvíjí tak, jak má.

Dále spolupracujeme se školní psycholožkou Mgr. Janou Doksanskou, která 1x měsíčně chodí mezi děti na pedagogicko-psychologická pozorování

a také s MUDr. Zorkou Moravcovou, která kontroluje očka dětí.

 Pokud byste znali specialistu na zoubky, který by byl ochoten dětem přijít a o zoubkách si s nimi popovídat (hygiena, čištění, zdravá strava...) budeme moc rádi, když nás zkontaktujete!