klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


Zápis na rok 2012/2013 + na léto 2012

Lumek Dobřichovice a Mořinka - klub malých dětí (2-6 let)

 

Zápis na léto 2012

letní provoz probíhá na Mořince

otevřeno 30. 7. - 31. 8. 2012, 7.30 - 17hodin

ceník pro letní provoz - viz. ceník dole na této stránce platný pro rok 2011/12

 

pro zápis nás kontaktujte na našich kontaktech.

Program je zveřejněn na stránce Lumek/Co nás čeká - srpen

Těšíme se na Vás!!

 

Zápis na šk. rok 2012/2013 probíhá individuálně

výše měsíčních příspěvků na šk. rok 2011/12 (na šk. rok 2012/13 bude muset bohužel dojít k amélmu zdražení, které teprve propočítáváme) najdete v ceníku dole na této stránce (pro Dobřichovice i Mořinku je jednotný) - kontaktujte nás na tel. čísle: 734 483 188, nebo mailem: info.lumek@seznam.cz
a zamluvte si dny docházky, které potřebujete.

Cenu vašich dní si sestavíte podle počtu tzv. půldní - např. bude-li vaše dítko chodit do Lumku jeden celý den a jedno dopoledne, jsou to celkem 3 půldny - a cenu v ceníku najdete snadno.

Zápis dětí probíhá individuálně! Kontaktujte nás a my Vám zodpovíme všechny vaše dotazy, přijďte se k nám podívat a zjistit, kde kluby jsou, jak pracujeme s dětmi, jaký je náš program. Přijďte tak zvaně "na kukandu", ať nekupujete "zajíce v pytli" :-)

 

Kde najdu ceník?

Ceník najdete úplně dole na této stránce .

 

Kdy je dítě zapsáno?

- máte-li dohodnutou docházku - dny

- máte-li zaplacený rezervační poplatek 1000,-Kč (ten se odečítá od první patby, pokud ale docházku u nás zrušíte, propadá) - pokud se přihlašujete v průběhu šk. roku a dítě rovnou nastupuje, platíte rovnou celou platbu bez rezervačního poplatku

- máte-li vyplněnou přihlášku a podepsanou smlouvu

Pak je vaše dítko k nám zapsáno a my se na něj těšíme!

 

 

 Kdy bude informační schůzka na začátku školního roku?

Informační schůzku pro rodiče zapsaných dětí svoláváme v létě (nejčastěji ji svoláváme na konci srpna/začátku září - po příjezdu většiny rodičů z dovolených). Ještě před schůzkou (v průběhu léta) dostanete informační mail s mnoha praktickými informacemi - od organizačních až po "co s sebou".

Jakékoliv dotazy Vám ale rádi zodpovíme kdykoliv, zavolejte, napište, přijďte.

 

Co nabízíme?

vzdělávání vašich dítek - program inspirovaný koloběhem roku, zážitkové učení (ne hlídání), zvlášť sestavený program pro starší dítka, také pro předškoláky

 

individuální přístup (možný díky max. počtu 8 dětí na 1 vychovatelku)

 

flexibilitu pro vás (možnost libovolné kombinace dní a půldní v týdnu)

 

příjemnou atmosféru pro Vaše děti i pro Vás

 

slavnosti, kde si zažijete program spolu s dětmi

 

spolupracujeme s odborníky (logoped, ped. psycholog, oční lékař, pedagogové)

možnost zajištění obědů a svačinek

 

Provoz klubu malých dětí:
denně mimo státem uznané volné dny 7:30 - 17h

Pro šk. rok 2012/13 máme připraveny 2 provozy – v Dobřichovicích (v domku Jeky) a na Mořince  (v podkroví nově zrekonstruovaného obecního úřadu).

Dobřichovice, Palackého 147:

cca od 2. týdne 2012 (přesné datum uveřejníme během jara dle pronajimatele objektu)  - polovina června 2012

Mořinka, budova OU:

1. 9. 2011 - 30. 6. 2012

 

Příspěvek na provoz klubu malých dětí Lumek - ceník:

je možno hradit hotově, nebo převodem na účet (variabilní symbol Vám bude přidělen vždy individuálně po podpisu smlouvy, do poznámky napište jm. a příjmení dítěte a za jaký měsíc je platba).

Příspěvek se hradí vždy tak, aby do 20. v měsíci byl již na účtě občanského sdružení k dispozici na další měsíc, popř. na více měsíců najednou. Dodržujte prosím termíny plateb.

Číslo účtu:

číslo účtu Vám bude přiděleno podle toho, kde budou děti Lumek navštěvovat - zda v Dobřichovicích, nebo na Mořince, jako VS dostanete přidělený, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte + za jaký měsíc je platba.

 

CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 a léto 2011

(ceník pro školní rok 2012/13 a léto 2012 zveřejníme během jara)

 klub malých dětí Lumek  

počet půldní v týdnu

celé dny v týdnu

cena za měsíc

1

 

1350

2

1

2250

3

 

3150

4

2

3570

5

 

4260

6

3

4870

7

 

5400

8

4

5845

9

 

6210

10

5

6500

 Komentář:

1.        Princip množstevních cen dle počtu půldní

2.        Výpočet ceny:

     Sečtěte, kolik půldní v týdnu dítě chodí. V tabulce najdete odpovídající platbu za měsíc.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky od roku 2011:

1.       Zavádíme  „Čas pro starší“

-          Protože se během tohoto školního roku velmi rozrůznil věk dětí, které k nám do Lumku přicházejí (2,5 let – více než 5 let, dokonce občas předškoláci), rozhodly jsme se pro cílený rozvoj všech našich dětí zavést pravidelné časy v denním rozvrhu, kdy děti na určité části dne rozdělíme podle věku. Budeme vyčleňovat zvláštní čas, „Čas pro starší“.

-          Jak to bude probíhat?

Děti se budou i nadále během dne scházet ve smíšených skupinách. Vzhledem k sociálnímu vývoji dětí, učení se nápodobou, schopnosti postarat se o menší a vyjít s většími se nám tyto skupiny velmi osvědčily. Zpočátku jsme v Dobřichovicích děti rozdělovaly na Lumek a Lumeček (starší a mladší), ale praxe nám ukázala, že heterogenní skupiny jsou přirozenější.

Proto u nich zůstaneme a jen na předem dané části dne budeme děti rozdělovat podle věku. V tomto pravidelně do programu zařazeném „Čase pro starší“ bude pro starší děti k dispozici malá třída, kde mohou pracovat odděleně od menších, zároveň ale pro ně budou připraveny spec. činnosti, které mohou probíhat i ve smíšené skupině.

-          Kdy bude „Čas pro starší“?

Jeden pracovní čas bude denně během dopoledne v průběhu hlavního programu, druhý možný čas nastane po chvíli na odpočinek, kdy malé děti většinou spí a větší jen odpočívají. Po odpočinku do doby, kdy malé děti budou vstávat.

-          Co děti v tomto čase budou dělat?

a)      činnosti vycházející z ročního programu, námětově shodné jako skupina mladších dětí, ale na vyšší úrovni tak, aby byly adekvátní jejich věku a podporovaly rozvoj všech dovedností a schopností důležitých v budoucnu pro vstup do školy

b)      práce s pracovními sešity Dítě a jeho…(svět, tělo, psychika, řeč,… zpracováno dle RVP pro MŠ, nakl. Alter) a Šimonovy pracovní listy, speciálně sestavený program a prac. listy

Děti budou 1x měsíčně dostávat domů své prac. listy. Výtvarné věci průběžně.

2.       Příprava na školu pro předškoláky v Lumku

-          program pro předškoláky máme vypracovaný a garantovaný učitelkou 1. střídy ze ZŠ Řevnice, která pracuje také s předškoláky v rámci programu „Příprava na školu“

-          rodičům ale doporučujeme, pokud je to možné, aby svého předškoláka zařadili do státní školky v místě, kam jejich dítě bude nastupovat do 1. třídy (pozná tak koliktiv dětí, se kterými bude chodit do školy)

3.       Grafomotorické chvilky

-          pro všechny děti – obtížnost cviků rozdělena dle věku

-          všechny vychovatelky projdou kurzem grafomotoriky

4.      Kroužky

-          bude možno si vybrat z nabídky, kterou uveřejníme v září (v současné době je ve fázi domlouvy)

-          pokračovat bude angličtina pro nejmenší začátečníky a pokročilejší

-          pokračovat bude výtvarka a keramika s Radkou

-          pokračovat bude kurz pro děti s odkladem školní docházky, předškoláky (v budově 1. stupně ZŠ Dobřichovice)

-          ve středu od 16 hodin bude probíhat kurz břišních tanců – pro malé tanečnice (ve školním roce 2010/11 probíhal kurz břišních tanců pro dospělé a lumkové děti ze zvědavosti zkoušely tancovat také – a moc je to bavil, proto vznikl tento nápad)

-          flétnička

-          jóga pro děti

-   artefiletika

5.    Vzdělávání vychovatelek

-          vychovatelky projdou za školní rok min. dvěma vzdělávacími kurzy (pedagogika, psychologie, metodika…) zaměřenými na věk dětí mateřské školy, které si vyberou z nabídky vzdělávacích společností na našem trhu

-          za školní rok prostudují min. jednu odbornou knihu podle svého zájmu a seznámí s ní ostatní vychovatelky na pracovní schůzce

-          všechny vychovatelky budou v září proškoleny p. Nováčkovou v semináři Respektovat a být respektovám (některé tímto kurzem prošly již v minulém školním roce) -     metodické vzdělávání a předávání zkušeností bude probíhat pravidelně 1x měsíčně (zaměření: co má umět dítě před nástupem do školy a specifika dětí od 2 let – v praxi, grafomotorika v praxi, tanec a improvizace, dramatická výchova, výtvarná výchova u předškolních dětí, jak hrát divadlo, literární a řečová výchova…)