klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


Informace o nás pro Vás

Centrum Lumen má za cíl podporovat vzdělání a rozvoj osobnosti každého z nás, kdo na sobě chce pracovat, kdo chce umožnit růst sobě i svým dětem.

Vítejte na stránkách centra Lumen, které podporuje celoživotní vzdělání a rozvoj osobnosti každého z nás, kdo na sobě chce pracovat.

Vítáme malé, větší i velké děti i dospělé.

Nabídka centra Lumen se mění dvakrát za rok.

Nabízíme průběžně kurzy, semináře i individuální hodiny v oblasti péče o tělo i duši,zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti, komunikace, českého jazyka, českého jazyka jako cizího jazyka. 

Pravidelně každý den je otevřen klub malých dětí Lumek - nabízí každodenní možnost vzdělávání dětí od 2 let. Náš program klubu Lumek vznikl na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, programu Školy podporující zdraví Státního zdravotního ústavu a osobnostní a sociální výchovy. Náš program má duši - inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami.

Všechny aktivity jsou vedeny profesionálními lektory.

Více z nabídky (kurzy pro rodiče s dětmi, pro malé i větší děti, nabídky pro děti na prázdniny...) v záložce Lumen - stálá nabídka.


 

 

 

 

 

 


Historie Lumenu

"Ten člověk, to je ale lumen!" říkávala moje babička.

Myšlenka centra Lumen vznikala během zimy a jara 2008. Lumen je tedy mladý, má se však čile k světu. Během jara se aktivity soustředily především na děti malé a větší, od podzimu je nabídka rozšířena o dospělé a pamětníky. Značně se rozrostl také počet odborníků, kteří  jednotlivé aktivity nabízejí.

Více najdete v oddělení Nabídka.