klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


Náš tým

Mgr. Bartoníčková Renáta

koordinátor akcí centra Lumen, koordinátor Klubu malých dětí Lumek, lektorka českého jazyka, vedoucí AKTIVIT pro školáky

telefon: 731 488 774

email: info.lumen@seznam.cz

Vzdělání: PedF UK Praha - obor český jazyk - výtvarná výchova

kurzy a semestrální studia dalšího vzdělávání -  v oblasti českého jazyka  i českého jazyka jako cizího jazyka (pro cizince a děti cizinců), vedení kolektivu, tvorby vzdělávacích programů, metodiky výuky, osobnostní a sociální výchovy....

Praxe:  vedoucí vodácko - turistického oddílu v době studií na VŠ

učitelka čj a vv na ZŠ, zástupce ředitele ZŠ Dobřichovice (do r. 2007)

vedoucí marketingu a propagace divadla Minor (2007 - 2008)

lektorka kurzů čekého jazyka pro cizince jazykové školy Berlitz (2008 - 2010)

kurzy českého jazyka v centru Lumen (od r. 2008)

vedoucí aktivit pro školáky i předškoláky centra Lumen a klubu Lumek (od r. 2008 do současnosti)

ředitelka státní základní školy a školky ve Všenorech (od r. 2010 do současnosti)

 

—————

Mgr. Tuháčková Hana

koordinátorka chodu Klubu malých dětí Lumek, kontaktní osoba pro omluvy dětí   

telefon: 734 483 188

mail: info.lumek@seznam.cz

Celý život pracuje s dětmi. Pár let učila ve škole jako učitelka HV, založila a stále vede Taneční studio Dobřichovice. Má ráda děti a děti zase jí. Podporuje jejich tvůrčí a kreativní schopnosti a probouzí jejich fantazii. V Lumku ji vidíme vždy se širokým úsměvem na rtech a pozitivní náladou. :)

 V Lumku má na starosti hlavně "dospěláky", jejich přání, informace a omluvy dětí. 

—————

Krejčířová Dana

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek

Vzdělání: Střední pedagogická škola s maturitou, v r. 2008 dokončen kurz Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování
Kurzy: v r. 1999 Župní škola cvičitelů - cvičitelka 3. třídy všestrannosti, v r. 2001 Interpretace kresby a písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte, v r. 2001 Netradiční zápis do 1. ročníku aneb Sedm klíčů od pohádky
Vedení kurzů: lektorka kurzů keramiky - 5let, lektorka kurzu "Kutílek" (ruční práce) - 3roky, výuka výtvarné a hudební výchovy pro předškolní děti - 1rok, cvičitelka všestrannosti ml. Žactva - 17let
Zájmy: práce s dětmi, ruční práce, výlety do přírody, sport
Přehled praxe: vychovatelka v DDÚ - 6let
                      vychovatelka ŠD - 8let
                      učitelka 1.st. ZŠ - 2roky
v současné době - vychovatelka v DD - (3.rokem), vychovatelka klubu Lumek

—————

Charapovová Radka

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek, lektorka výtvarných kurzů

Vzdělání:  SOU uměleckých řemesel – obor keramik, v současné době: student doplňujícího studia pro učitele uměleckých předmětů pro ZUŠ, SOŠ a konzervatoř (PedF UK)

Radka svou práci dělá srdcem, má krásné nápady, každé dítě se pod jejím vedením stává nadšeným výtvarníkem :-) Děti i dospělí ji mají rádi, a proto všechno její výtvarné kurzy praskají ve švech.

Rodina: 2 dcery, 1 syn

kontaktradka.ch@email.cz, 724 810 848

—————

Bartůňková Jitka

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek

praxe:celý život v mateřské škole, v současné době čerstvě v důchodu - do Lumku k nám chodí pro radost, s tahací harmonikou, spoustou krásné hudby, taneční  a dramatické výchovy

—————

Kaucká Sylva

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek, příležitostně také hospodářka klubu :-)

Vystudovala jsem :
SPŠ stavební, Střední podnikatelská škola
Zkušenosti:osobní - kurzy cvičení dětí
Praxe:hlídání dětí 2-5 let
Mám ráda děti, procházky do přírody, sport.

V klubu malých dětí Lumek pracuje od roku 2009 jako vychovatelka, z počátku jen při MD, po MD u nás zůstala a my jsme za to rádi! Nově přibrala práci v Lumku také jako hospodářka.

—————

Tejklová Markéta

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek

Markéta žije na Mořince, vystudovala střední umělecko-řemeslnou školu a léta pracovala a pracuje jako zlatnice.

V současné době se věnuje také práci s dětmi.

Přináší jim milou poklidnou atmosféru plnou podnětné tvůrčí práce.

—————

Koritenská Natálie

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek

Vzdělání: VŠ pedagogická Lvov, jazyky

Praxe: vyučovala před MD vždy v 1. třídě

V Lumku začala pracovat Natálie v roce 2009, kdy nám vypomáhala, když vychovatelky onemocněly. V tu dobu byla na MD. V současné době, po MD, jsme rádi, že u nás v Lumku zůstala i nadále a přibrala mnoho práce :-)

—————

Mgr. Hejná Kateřina

lektorka Herny pro nejmenší

lektorka angličtiny v Klubu malých dětí Lumek

mamka dvou malých slečen, toho času na MD

vzdělání: absolventka vš speciální pedagogiky, v současné době studující druhou vysokou školu – učitelství prvního stupně.

praxe: již patnáctým rokem lektorka AJ pro děti i dospělé (pobyt v Anglii, Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT, státní zkouška z AJ a Cambridge certifikáty na metodiku výuky aj) 

Lektorka aerobicu pro děti.

—————

Mgr. Doksanská Jana

psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a poradenství

lektorka Kurzu pro děti s odkladem školní docházky (viz. Nabídka)

tel.: 724 513 270

odborná praxe:

psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 8 (leden 1998 – červen 2004)

psycholog Speciálně pedagogického centra Štíbrová (leden 2003 – červen 2006)

psycholog pro ZŠ a MtŠ Dobřichovice (od září 2002 dosud)

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (od října 2007 dosud)

profesní vzdělávání:

Absolvent výcviku SUR 500 hodin

Rodina jako systém 50 hodin + supervize

Supervidována u PhDr. Vyhnálkové v oblasti práce s rodinami, rodinné terapie.

V oblasti individuální a párové terapie supervize u Prof. Hellera.

Průběžné vzdělávání zaměřené na diagnostické instrumenty. 

—————

Mgr. Barchánková Martina

klinický logoped

tel.: 602 200 693

atestace v oboru klinická logopedie, doktorandské studium na katedře speciální pedagogiky na Ped. f. UK. Zaměření na vývojové vady a poruchy řeči.

15 let praxe v oboru:
 Jedličkův ústav                                                      1993 - 1996
 Stacionář pro kombinované vady na Praze 7            1997
 Ordinace klinické logopedie v Dobřichovicích            1996 - doposud
Přednášková a publikační činnost:
 VOŠ Pedagogická - Svatojánská kolej 
 odborné časopisy - Klinická logopedie, noviny Get In Balance

—————

Bartoníčková Alžběta

správce webových stránek - po obsahové stránce

studentka Gymnázia MVV Praha

Bety se stává zárukou aktuálnosti našich stránek :-)

—————

Chochola Tomáš

správce webových stránek - po technické stránce

Tomášovi děkujeme za to, že trpělivě vyhání viry a zas a znovu se stará o to, abyste se na naše stránky "dostali" Vy a ne zmíněné viry!

—————

Ing. Tesařová Barbora

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek, propagace Lumenu

Většinu textů, které o Lumku a Lumenu budete číst v místním i "okolním" tisku budou psané Bárou, která si vzala na starosti i inzertní část propagace, plakátkování, vybírání fotografií ke článkům.... a spoustu další práce s propagací související. Od srpna s námi Bára spolupracuje také jako vychovatelka a my jsme za to rádi :-)

—————

MUDr. Frantová Irena

dětská lékařka

ambulantní ordinace: Praha -Střešovice

předchozí praxe: nemocnice  Louny - dětské oddělení

                        nemocnice Hořovice - dětské oddělení

—————

MUDr. Moravcová Zoja

Oční lékařka z Černošic, která bude dohlížet na očka našich dětí. ;)

 tel.: 251 551 132


 Táborská 2025

 252 28 Černošice

—————

Benecová Eva

lektorka břišních tanců

Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Trvale žiji v Dobřichovicích a nedám na krásné městečko dopustit. Jsem velmi komunikativní, veselá a vstřícná. Ve volném čase vyrábím korálkové šperky a hlavně učím orientální tance. Těm se věnuji od roku 2002. Jsou mým největším koníčkem. Vytvořila jsem si motto, kterého se držím -  "Nejhezčí barvy,jsou barvy života"

 Tančím 9 let , začínala jsem v kurzech taneční školy Aisha a po té se zdokonalovala a dodnes zdokonaluji na různých seminářích a workshopech. Kurzy     vedu od roku 2008 a od téhož roku i vystupuji. Nejraději improvizuji,protože mohu vyjádřit momentální stav a náladu  Choreografie velmi ráda píši a     mám vždy nádherný pocit,když je své žákyňky naučím.
 
    kontakt: brisnitanecky@evikuvsvet.cz, 725 767 096 ( 09-20h)

 

—————

Pascu Lucie

masáže nejen pro maminky v Lumku

kontakt: 603 169 556, lucie.pascu@centrum.cz

—————

Mgr. Sklenářová Michaela

patron předškoláků v Klubu malých dětí Lumek, příležitostná vychovatelka,

jinak především učitelka 1. třídy ZŠ Řevnice.

V Lumku ji máme jen občas, předškoláci pravidelně :-)

—————

Valešová Ingrid

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek

—————

Krejčířová Petra

dbá na náš pořádek v Lumku v Dobřichovicích, je- li třeba obracíme se na ni i s čímkoliv dalším, děkujeme jí za to :-)

studentka gymnázia v Praze

—————

Zrostlíková Lenka

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek

absolventka střední pedagogické školy

—————

Vrátná Irena

vychovatelka Klubu malých dětí Lumek,

která má mnohaletou praxi s prácí v mateřské škole. Jsme rádi, že přišla mezi nás.

—————

Kučerová Alžběta

Koordinátorka individuálního hlídání dětí Pidilidi + pečovatelka o děti

Telefon: 732 231 322
Email:alzbeta-kucerova@seznam.cz
Praxe: Instruktorka a později vedoucí letních dětských táborů pod hlavičkou České tábornické unie.
Vedoucí pohybových kroužků pro děti (kroužky: tanec, basketball).
Šestileté zkušenosti s hlídáním dětí v podobě přímého hlídání a zároveň i s chodem a organizací agentury na hlídání dětí.

—————

Benešová Lenka

vychovatelka klubu malých dětí Lumek

naše nová posila nejen pro odpolední služby. Vítáme ji mezi námi.

—————

Mgr. Vosmiková Magdalena

klinický logoped

—————

Dr. Radka Alexy

Starost o naši Mayu - Úsměv z Nepálu (Adopce na dálku)

V tuto dobu je na mateřské dovolené, stará se o svoje dvě holčičky a přibrala si ještě starost o naši adoptovanou Mayu! Radka Alexy má vystudovanou zdravotní školu, další studium věnovala v Čechách a v Německu životnímu prostředí, medicíně životního prostředí, pracovala na univerzitní klinice ve Freiburgu, pracovala i se studenty.V současné době je zpět v Čechách, pracuje ve farmaceutickém průmyslu ve firmě Interfarma. 
tel. 724 271 813
mail: alexy@interpharma-praha.cz

 

—————