klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


Kurz pro děti s odkladem, předškoláky

Kurz pro děti s odkladem školní docházky

 

 Během kurzu jsou děti pod odborným dohledem připravovány na vstup do školy.

 začínáme 27. 9. 2011

☼ celoroční, systematický – 30 setkání od konce září cca do května

 úterky 15 – 16h na 1. stupni ZŠ Dobřichovice (v prostředí, které děti budou po vstupu do školy navštěvovat)

 lektorka: Mgr. Jana Doksanská (pedagogicko-psychologické poradenství, školní psycholog)   

 kapacita: 10 dětí .................(k 27.8.11 máme volná poslední 2 místa v kurzu)

cena: za celý školní rok 2000,- Kč (cca 67,-Kč za 1 setkání)

☼ Kurz zajistí dětem rozvoj parciálních psychických funkcí (zraková, sluchová percepce) podstatných pro rozvoj čtení, psaní, počítání pod odborným dohledem. Důležitá je spolupráce s rodiči. Účastníci přivykají pravidelnému režimu práce (i zodpovědnosti za práci doma), po ukončení kurzu jsou připraveni na vstup do školy.

Podobné kurzy v takovémto rozsahu probíhají většinou na území Prahy pod záštitou pedagogicko-psychologických poraden.

přihlášky - tel.: 734 483 188 - Mgr. Renáta Bartoníčková, info.lumen@seznam.cz, www.ilumen.cz

☼ reference: www.ilumen.cz

☼ Kurz podporuje MěÚ Dobřichovice a ZŠ Dobřichovice. Děkujeme!