klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


Změna v termínech logopedie

16.10.2008 17:35

 

V úterý tohoto týdne proběhlo orientační vyšetření řeči  1.skupiny našich dětí. Mgr. Martina Barchánková děti prohlédla, pokud bylo třeba, rodiče byli kontaktováni a byla jim doporučena konzultace na logopedii.

V dalších termínech nastala organizační změna oproti původně avizovaným termínům. Další skupina bude prohlédnuta příští týden, tentokrát ve středu 22.10. Třetí skupina pak ve čtvrtek 30. 10.(tento termín je zatím v řešení), poslední skupina dětí projde vyšetřením řeči v pátek 7. 11.

Střídáním dní by mělo být zajištěno, že logopedická péče bude zajištěna pro všechny děti tak, jak se v průběhu týdne střídají.

rb

—————

Zpět