klub malých dětí Lumek - Je tam opravdu skřítek, nebo není?!


První návštěva paní psycholožky Jany Doksanské v Lumku

23.09.2008 18:06

 

se uskuteční v úterý 7.10.08 v 8 hodin. V tuto dobu je možné také s paní psycholožkoou hovořit osobně. Dále k nám pak přijde vždy každý první týden v měsíci. Budeme střídat úterky a pátky. Pokud víte, že Vaše dítko v tuto dobu nechodí a chcete, aby bylo přítomno, je možné s námi domluvit, že daný den k nám mimořádně přijdete. 

Paní psycholožka při těchto návštěvách nebude děti vyšetřovat, bude je jen pozorovat v kolektivu a v interakci s ostatními dětmi, s dospělými. Pokud vyvstane potřeba vyšetření, budeme Vás kontaktovat a Vy se rozhodnete, zda vyšetření absolvovat chcete, či ne.

Pokud si chcete sjednat individuální pohovor, zprostředkujeme Vám ho, nebo využijte kontaktu na paní psycholožku, který najdete na nástěnce nad schodami u nás v Lumku.  Zde visí také ceník.

O první návštěvě paní logopedky Vás budeme informovat.

rb

—————

Zpět